lunes, 2 de junio de 2008

Convocatòria sessió 03/06/08

Queda convocada la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat pel proper dimarts 3 de juny, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2008.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Gestió de les àrees de joventut, infància i cooperació.
4. Proposta d’articles pel proper Butlletí.
5. Qüestions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.

Atentament,

La Presidenta de la Comissió

Júlia Ramon Puig

Torredembarra, 29 de maig de 2008