lunes, 2 de junio de 2008

Convocatòria sessió 03/06/08

Queda convocada la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat pel proper dimarts 3 de juny, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2008.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Gestió de les àrees de joventut, infància i cooperació.
4. Proposta d’articles pel proper Butlletí.
5. Qüestions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.

Atentament,

La Presidenta de la Comissió

Júlia Ramon Puig

Torredembarra, 29 de maig de 2008

miércoles, 23 de abril de 2008

Ajornament convocatòria comissió Benestar Social, Sanitat i Polítiques d'Igualtat

Benvolguts i benvolgudes,

Atès que no s’ha trobat cap Regidor disponible per tal de realitzar la reunió de la comissió de Benestar Social Sanitat i Polítiques d’Igualtat i, es creu oportú ajornar la reunió pel proper mes.

Atentament,

El President del Consell Municipal de SostenibilitatGerard Ciuró Marquès

Torredembarra, 23 d’abril de 2008

martes, 25 de marzo de 2008

Aplaçament convoctòria 27/03/08


Benvolguts i benvolgudes,

Atenent que aquest dijous 27 de març coincideix la reunió de la comissió de benestar social, sanitat i polítiques d’igualtat amb la reunió de presentació a la ciutadania del Pla Especial de Millora Urbana i, seguint les indicacions del president del Consell Municipal de Sostenibilitat, es creu oportú aplaçar la comissió .


Atentament,


El President del Consell Municipal de SostenibilitatGerard Ciuró Marquès

Torredembarra, 25 de març de 2008

miércoles, 27 de febrero de 2008

Convocatòria sessió 28/02/08


Queda convocada la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat pel proper dijous 28 de febrer, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta esmenada de la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2007 i l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de novembre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent .
3. Proposta d’articles pel proper Butlletí.
5. Informació sobre els indicadors de l’Agenda 21 local.
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.

Atentament,

La Presidenta de la Comissió de Benestar Social i SalutJúlia Ramon Puig
Torredembarra, 27 de febrer de 2007

miércoles, 30 de enero de 2008

Convocatòria del 31/01/08

ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT
DATA: 31 DE GENER DE 2008

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 29 de novembre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.
5. Informació sobre la campanya “Roba Amiga” que proposa la Diputació de Tarragona
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.

Acta de la sessió 29.11.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 29 de novembre de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Júlia Ramon Puig, presidenta de la Comissió de Benestar Social i Salut.

Assisteixen: Anna M. Muñoz, Carme Mas, Isabel Acosta, Laura Pradeda, Albert Bonet i Eli Forés que fa de secretària.

Excusen l’absència: Rosa Maria Castro, Marta Fontaneda, Agnès Llorach, Montserrat Orpinell, Adelaida Restrepo i Carles Rico.

Assisteixen convidades: Susanna Navarro, Imma Palau, Laia Rius, Txell Alfonso.


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 25 d’octubre de 2007.

S’aprova l’acta de la sessió del 25 d’octubre. S’informa de la baixa dins la comissió d’Agustin Salvador, que continuarà com a membre del CMST al plenari.

2. Informació de la Comissió Permanent i preparació del Plenari.

S’informa que el proper plenari és el dia 14 de desembre a la sala de plens a les 20h. Hi ha una moció de la comissió del canvi de nom a Benestar social, Sanitat i Polítiques d’igualtat

3. Proposta d’articles pel proper Butlletí.

Es proposa un article per part d’Isabel Acosta, d’opinió. L’enviarà per mail i es passarà per aquesta via a la resta de persones membres de la comissió.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

S’informa de les respostes a les preguntes que ha anat formulant la comissió. Es publicarà les respostes a la web. S’adjunten en annex.

5. Informació sobre el Pla de Joventut per 2008 i pressupostos.

No hi ha comissió dins del CMST sobre Joventut i aquest és el motiu d’exposar el treball d’aquesta regidoria en aquesta comissió.

La regidora fa la presentació de les persones que treballen a la regidoria de Joventut, Infància i Cooperació. Imma Palau exposa que només parlaran dels projectes de Joventut i Infància de cara al 2008 perquè sobre cooperació encara s’està acabant de planificar el treball. Esposen que hi ha 3584 persones amb edat entre 12 i els 30 anys, àmbit de treball de la regidoria, per als quals han ampliat el treball que s’havia iniciat els darrers anys amb un projecte ambiciós que representa un pas endavant.

Pel que fa a l’organització hi ha un departament de gestió, una coordinadora de joves que es reuneix cada dimarts i el PIJ, que està al Casal i disposarà d’una Aula informativa per treballar els seus propis projectes. Txell Alfonso, present a la reunió, serà la dinamitzadora d’aquest espai. El PIJ estarà obert els dissabte tarda per poder desenvolupar la seva activitat de treball i també lúdica. Es preveu que funcioni a partir del mes de gener, encara que no es pot concretar les dates.

En la vessant de Participació, desenvolupen el projecte “Escolta’ns”, que conté un programa a la ràdio, l’edició d’una revista i una pàgina web. Al PIJ es reuneix una coordinadora de joves oberta a tothom, on hi participen, per exemple, la Biblioteca local, el Gepec, etc. Des del PIJ hi haurà reunions periòdiques i treballs. Generalment, hi ha activitats per a joves entre 12 i 30 anys. El motiu de marcar els 12 anys és perquè és l’edat en que s’entra als IES.

En la vessant de cultura, el que es treballa és la realització de tallers trimestrals (introducció a la música, al teatre, la cuina, etc) Actualment n’estan previstes 4. També es proposen excursions sobre temes d’interès cultural. També es cerca la col·laboració dels joves en les jornades interculturals, aprofitant que la mateixa regidora ho és també de cooperació i sent la immigració un dels temes triats pels joves per a ser tractats.

En la vessant de salut es preparen Conferències –Tallers impartits per professionals dels temes a tractar. Els temes són escollits pels joves, així com l’enfocament que li volen donar: sexe, immigració, homosexualitat, anorèxia, alcohol i altres drogues, els Muntanyans, etc. Aquests temes no es volen limitar només als joves, cercant la presència també dels pares, tot i que encara s’està acabant de discutir com formalitzar-ho.

En la vessant de l’emancipació es vol dinamitzar la bossa de treball dels joves i informar tot el que hi hagi sobre les polítiques d’habitatge per joves (subvencions, etc.).

En les activitats d’oci alternatiu es pretén treballar activitats dins el propi PIJ i organitzar concerts, actes i diverses activitats de lleure proposades pels joves i per a la població en general, al carrer.

Tot aquest treball es realitzarà amb diverses regidories de l’Ajuntament amb la col·laboració de la Coordinadora Territorial de Joventut i el Consell Comarcal de Tarragona. També hi ha contactes amb altres regidories de Joventut per futures col·laboracions.

Una segona línia de treball de la regidoria que s’exposa és tot allò que desenvolupen relacionat amb la infància. S’encarreguen del temps lliure dels infants, centrant l’activitat de Setmana Santa, estiu i Nadal.

Per Setmana Santa hi haurà activitats de lleure (tallers, etc.) A l’estiu es presenta el projecte estrella de les primeres Colònies municipals una setmana de juliol. Per Nadal es faran tallers (esports pel matí i tallers per la tarda). Es col·laborarà amb altres regidories de l’Ajuntament.

El pressupost per Joventut és de 51.800 euros. Tot i ser just, la regidora creu que és necessari ampliar el que es dedica a les persones. Pel que fa a Infància, el pressupost és de 42.700 euros i escaig. Cal tenir present que les activitats per infància estan subvencionats al 100%, tot i que s’hagi d’aportar una petita part per material. Pel que fa a Cooperació, existeix una becària, Laia Rius, present també en aquesta reunió.

Des de la regidoria es posa a disposició del CMST tota la informació que necessiti per conèixer millor els projectes, si s’escau.

6. Qüestions sobrevingudes

No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.

Es prega fer les gestions per que es constitueixi una bossa de voluntaris per tal que la treballadora social pugui gestionar-la. Es respon que es faran les gestions oportunes davant del Consell Comarcal per veure si és factible i s’estudiarà les característiques del Programa que al respecte té la Generalitat de Catalunya. Es demana avaluar fer formació a través de cursets i conferències.

Anna Muñoz pregunta el criteri que se segueix per adjudicar places en les guarderies infantils municipals. La regidora la dirigeix al regidor d’Ensenyament, tot i que recorda que les adjudicacions es regeixen pels criteris que marca la Generalitat de Catalunya.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21,35 hores.

La presidenta de la Comissió // La secretària accidental
Júlia Ramon Puig // Elisenda Forés