miércoles, 30 de enero de 2008

Convocatòria del 31/01/08

ORDRE DEL DIA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT
DATA: 31 DE GENER DE 2008

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 29 de novembre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.
5. Informació sobre la campanya “Roba Amiga” que proposa la Diputació de Tarragona
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.

No hay comentarios: