miércoles, 18 de febrero de 2009

Convocatòria sessió 09/02/09

Queda convocada la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat pel proper dilluns 9 de febrer, a les 20 hores, a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2008.

2. Designació de secretari i suplent de la Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat del Consell Municipal de Sostenibilitat.

3. Reorganització interna de la Comissió.

4. Precs i preguntes.

Donada la importància dels assumptes a tractar, us demano la màxima assistència a aquesta sessió.

Atentament,

La Presidenta de la ComissióJúlia Ramon Puig
Torredembarra, 6 de febrer de 2009

No hay comentarios: