martes, 7 de agosto de 2007

Acta del 18.06.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 18 de juny de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Eli Forés, presidenta accidental de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen Júlia Ramon, Anna M. Muñoz, Maria Bozo, Blanca Cogul, Montse Orpinell i Eva Parra que fa de secretària.
Excusen l’absència: Marta Fontaneda, Francisca Jiménez, Núria Parés i M. Angels Vicente.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 14 de maig de 2007.
S’aprova l’acta de la sessió del 14 de maig de 2007 sense esmenes.

2. Presentació del personal assignat al Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es presenta Eva Parra com a persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell local. S’anuncia, també, que a partir del 2 de juliol s’espera la incorporació d’una segona persona per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, especialment la variació dels indicadors. Les tasques d’aquestes dues persones seran també les de seguiment dels acords de les comissions de treball.

3. Proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius pel 2008.
Es lliura a la comissió el llistat de les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb l’àmbit de treball de la comissió de treball, que s’adjunta en annex, per tal la comissió triï tres de les mateixes per incorporar al llistat de propostes del Consell. Es farà el mateix amb la resta de comissions del Consell i d’aquesta manera s’obtindrà un llistat de 24 propostes, com a mínim, que es podrà ampliar amb les que aportin les entitats que seran entrevistades durant els mesos de juny i juliol.

S’anuncia que, llavors, el llistat, en forma de tríptic es repartirà entre la població aprofitant els mitjans de comunicació locals i es distribuirà entre els comerços locals, CAP, etc. per tal la ciutadania facin arribar les seves propostes fins finals del mes d’agost. Llavors, la comissió de Pressupostos Participatius triarà les propostes entre les viables i que no s’hagin d’executar a instàncies del propi govern municipal, explicarà les rebutjades i compondrà les butlletes de votació per votar les propostes aproximadament el mes d’octubre. Es preveu agrupar-les per blocs temàtics i incorporar a la proposta de pressupostos, aquelles que resultin més votades per la ciutadania. Amb aquesta tipologia de procés, el debat s‘exporta del Consell a la ciutadania i entitats locals i conclou amb una votació popular.

Les propostes escollides per la comissió són les següents:
-
Elaboració d’un Catàleg de Serveis Socials i Salut públics, que s’actualitzi periòdicament, i es pugui distribuir la informació en pannells que es disposin arreu del municipi, via internet i mitjans de comunicació local.
- Incloure una partida pressupostària per facilitar els serveis d’atenció domiciliària per a la gent gran que ho necessiti de dues maneres: formant el personal que ha de fer l’atenció i subvencionant aquelles persones que no tinguin els mitjans per sufragar la seva pròpia atenció.
- Incloure en la plantilla de l’Ajuntament el percentatge de personal amb discapacitats que marca la legislació vigent i fer una campanya de comunicació entre les empreses privades i la UCEP per promoure la incorporació d’aquestes persones al món laboral.

4. Informació sobre les Jornades Interculturals
Montse Orpinell informa que ja s’ha tingut la primera reunió per organitzar les jornades. Hi ha un primer esborrany de cartell i avui mateix hi ha una trobada per acabar de concretar aspectes d’organització. Està previst començar el 21 de juliol, amb una desfilada de representants de diferents països, amb una exhibició de balls típics. Hi haurà un mercadet d’artesania i una mostra de cuina dels diferents llocs d’origen. S’està pensant en fer activitats per als nens i nenes, però cal veure els problemes que pot portar la temperatura de l’època.

En aquests moments s’estan fent els contactes però hi ha problemes per incorporar alguns països (xinesos, romanesos, per exemple) a fer activitats. També s’intentarà la incorporació d’entitats locals.

Els actes es centraran, inicialment, a la plaça del Castell. S’està elaborant un cartell i un tríptic per divulgar l’acte.

5. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S’acorda incloure, en el proper número, informació sobre les jornades interculturals. També es podria fer un article donant les gràcies als establiments que han incorporat rampes d’accés a les persones discapacitades.

6. Precs i preguntes.
Es prega allargar les rampes de la platja del Canyadell per la zona de la sorra i en la zona situada entre el carrer i la rampa per facilitar l’accés als discapacitats.

Es prega promoure amb la Fundació Onada una jornada de portes obertes per donar a conèixer la seva activitat.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21, 45 hores.

La presidenta accidental /// La secretària


Elisenda Forés /// Eva Parra

1 comentario:

Anónimo dijo...

Salvem el Gaià!!!
Aquest dissabte 8 de setembre es fa la presentació de les noves propostes de Salvem el Gaià a la desembocadura del riu Gaià. És molt important que fem el màxim de difusió de l'acció i esperem que hi hagi força representació dels veïns i veïnes del Baix Gaià, de les diferents entitats i en especial, esperem la presència dels polítics de la nostra comarca. Ja n'hi ha alguns que han confirmat la seva presència.Recordeu que a les 9 del matí hem quedat davant del centre cultural del Catllar per anar fins a les fonts de Sant Magí de la Brufaganya. Ens aturarem a esmorzar al Querol i ens trobarem amb els companys de Salvem el Querol. Per coordinar l'excursió fins a les fonts (cotxes, etc.), si teniu intenció de pujar, envieu si us plau un correu a jsmbaixgaia@hotmail.comPer últim, us podeu baixar el cartell de l'acció perquè el reenvieu, enganxeu, etc (http://alternativabaixgaia.blogspot.com). L'autor és el Joan Carles de la Riera.També podeu veure l'anunci que n'ha fet el Jordi de la Torre http://es.youtube.com/watch?v=Y5s6nmIxZFgAh, i el dimecres 5 i dijous 6 hem quedat a les 5 de la tarda a l'AUCA de Torredembarra per fer les banderes de l'acció del dissabte. Si no teniu res millor que fer, veniu a donar-nos un cop de mà. S'han de fer i pintar unes 60 banderes blaves!