martes, 7 de agosto de 2007

Acta del 19.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL I SALUT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 19 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió de Benestar Social i Salut del Consell Municipal de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Lluís Suñé, president de la Comissió de Benestar Social i Salut.
Assisteixen: Silvestre Morros, Maria Bozo, Agustín Salvador, Júlia Ramon, Eli Forés que fa de secretària accidental i Susanna Navarro com a convidada.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 22 de gener de 2007.
S’aprova l’acta de la sessió del 22 de gener de 2007 sense esmenes.

2. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
S' informa de la data del proper butlletí, que serà sobre el mes d' abril. Es podria aprofitar per a incorporar informació sobre les jornades interculturals, que enguany canvien de data. També s' estan preparant cursos sobre les dues tipologies de treball que són les principals on es dirigeixen els immigrants (neteja o ajudants de cuina). També s' ha detectat que cal informació per a la creació de micro- empreses aprofitant que els nouvinguts solen tenir habilitats en el camp de la manufacturació (com fer-se autònom, crear empreses, etc.). Aquestes activitats es fan amb l' associació d' iberoamericans, que podrien venir a alguna reunió de la comissió per a poder explicar la seva activitat.

3. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
Es designa com a representant de la comissió Agustí Salvador. En la propera reunió es farà la proposta.

De moment, es proposen els grups de voluntaris de l' associació matinada i, també, l' assemblea de joves. També es proposa l' Associació d' iberoamericans. I també es fan diverses propostes de voluntaris a títol individual. Es recorda que caldrà argumentar amb un escrit curt cadascuna de les propostes.

4. Pressupostos participatius 2007.
Es lliura còpia de la proposta que està treballat la comissió d' economia municipal i pressupostos participatius per tal que es facin aportacions i es demana que en la propera reunió s' aportin tres propostes de cada comissió per a elaborar la primera proposta a aportar a la ciutadania.

5. Pla Educatiu d’ Entorn.
Els regidors de medi ambient i ensenyament, que juntament amb joventut i cultura han de signar el conveni amb la Generalitat per a desenvolupar el Pla Educatiu d' Entorn, expliquen que és aquest pla a la comissió.

Es tracta d' una reflexió sobre l' educació dels nostres joves dins i fora dels centres docents (IES, CEIPs i llars d' infants). Cal detectar què hi ha de negatiu en el municipi i com positivar-ho. Per exemple, a Torredembarra hi ha immigrants, però la majoria d' ells estan integrats. De fet, tenim l' escola d' adults, Punt d’ Informació Juvenil (PIJ), Centre Capicua, etc. Molts serveis adreçats a persones. La Generalitat demana que es valori si el que es té funciona i si no funciona, com millorar-ho. També es demana que els serveis treballin conjuntament en xarxa, a través de les diferents regidories. Es demana, doncs, presentar el programa d' entorn a totes les entitats i centres docents. Treballen conjuntament la pedagoga de Benestar Social i una persona del Departament que és de Torredembarra.

Per a poder treballar una proposta comuna s' està constituint una assemblea on cada representant de cada entitat hi pot participar. S' està preparant des de la Generalitat el III Congrés de Plans d' Entorn, on es proposen 8 punts d' actuació.
Es passen a explicar aquests punts per a poder veure la concreció de diferents propostes:

El primer punt tracta sobre la sensibilització i formació dels serveis educatius, hi ha per exemple un projecte d' un agrupament d' escoltes de Ciutat Vella consistent en rehabilitació de cases velles.

El segon punt es troba al Prat de Llobregat, on hi ha una escola d' ètnia gitana, on es fa anar a l' escola un dia a la setmana a un dels pares- a nivell de P3- per explicar alguna activitat. D' aquesta manera és el pare el que s' educa en l' assistència i la percepció de la utilitat educativa de les aules.

El tercer punt, que és molt interessant, és un d' acollida que es desenvolupa en un municipi de Girona que té per nom “Els contes portats pel vent”, que són contes d' arreu del món que cada nen aporta del seu país d' origen i es tradueix al català.

Un quart punt, al Vendrell, es duen a terme “Activitats complementàries de vacances i extraescolars”- esplais, tallers de pares i mares, casals, etc.

Aquí a Torredembarra, per exemple, al CEIP l' Antina s' ha detectat que les mares magrebines, per les tardes, es queden de les 3 a les 5 i mitja esperant els nens. Es podria aprofitar per fer-les entrar a les escoles a aprendre català, fer cuina, catifes o altres activitats.

Un cinquè punt és la Incentivació escolar com a una bona experiència. Es va fer a Amposta una experiència de formació com a reporters. S' ha pensat per a Torredembarra una proposta d' escola de la ràdio. S' ha demanat material d' una ràdio que ha canviat el mobiliari i es podrà disposar dels aparells gratuïtament per disposar-los en un espai- actual oficina del Patronat de Turisme, per exemple, tot i que seria desitjable un espai més cèntric. Aquestes dependències es podrien aprofitar per fer formació en aquesta temàtica amb un formador específic. Estarà obert, doncs, a persones de totes les edats.

Es passa a la comissió la resta de la informació (alfabetització d' adults a Granollers, tallers per a pares i mares a Cerdanyola o al Vendrell “Fem un cafè, en català si us plau”). La regidora demana que a les assemblees participin, també, persones de les diferents comissions de treball del CMST. La regidora ens farà arribar l' adreça d' on treure la informació d' aquests punts que avui s' han explicat així com d' altres que també es poden consultar.

6. Precs i preguntes.
Júlia Ramon pregunta si s' ha detectat la presència de persones amb discapacitats entre la població magribina. Es respon que no se sap i es considera molt interessant fer una proposta en aquest sentit, de detecció, Júlia Ramon insisteix en que s' intenti detectar en altres col•lectius, ja que s' estranya que, amb la població actual a Torredembarra, no hi hagi persones amb discapacitats fins al 15 anys. Es considera que és interessant detectar-los a temps ja que les activitats de lleure són una manera d' integrar- se. Es podria detectar a través dels centres docents.

I sense més temes per tractar, s’aixeca la reunió a les 21.40 hores.

El president /// La secretària accidental


Lluís Suñé /// Elisenda Forés

No hay comentarios: